Privacy, Cookies En Disclaimer

 

Privacy:

 

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Delicatessen-Winkel.com is een handelsnaam van Deli-Niels, ingeschreven onder KVK-nummer 61730386. Delicatessen-Winkel.com zal in het vervolg van deze privacyverklaring worden aangeduid als Deli-Niels.

Deli-Niels is een webshop. Via onze webshop bieden wij allerlei producten (delicatessen) aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactpagina.

 

Persoonsgegevens

 

Bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • bedrijfsnaam (niet verplicht)
 • voornaam (verplicht)
 • achternaam (verplicht)
 • straat (verplicht)
 • huisnummer + toevoeging (verplicht)
 • postcode (verplicht)
 • plaats (verplicht)
 • land (verplicht)
 • telefoon (niet verplicht)
 • e-mailadres (verplicht)

 

Doeleinden

 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • bedrijfsnaam (adresseren bestelling, tenaamstelling factuur)
 • voornaam (adresseren bestelling, tenaamstelling factuur)
 • achternaam (adresseren bestelling, tenaamstelling factuur)
 • straat (adresseren bestelling)
 • huisnummer + toevoeging (adresseren bestelling)
 • postcode (adresseren bestelling)
 • plaats (adresseren bestelling)
 • land (adresseren bestelling)
 • telefoon (overleggen in geval van bijzonderen)
 • e-mailadres (e-mailen bevestiging bestelling, e-mailen track & trace, overleggen in geval van bijzonderheden)

 

Verstrekking aan derden

 

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om uw bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde producten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo moeten wij facturen in opdracht van de Belastingdienst 7 jaar bewaren.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Ook kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018.

 

Samengevat

 

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg. Wij zullen uw gegevens enkel ter beschikking stellen aan derden, als deze betrokken zijn bij de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden, zo goed mogelijk, beveiligd opgeslagen. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden beschikbaar stellen voor commerciële doeleinden.

 

Cookies:

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om het gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Het gebruik van onze website betekend automatisch dat u het gebruik van cookies accepteert.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer op onze website te analyseren. De gegevens die wij met Google Analytics verzamelen zijn volledig geanonimiseerd en voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming.

 

Disclaimer:

 

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Deli-Niels is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Deli-Niels gecreëerde site. Deli-Niels wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Deli-Niels geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Deli-Niels uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Deli-Niels zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Deli-Niels is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Deli-Niels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Deli-Niels is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.